Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Big capacity Cuenod | Cuenod Vietnam | CC 600 Duoblock CC - Gas, light oil and dual fuel - Low NOx

Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong D5 KDC Miễu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh Tell : 0915.980.479 0162.999.888.7 Email : vinhmv.pitesco@gmail.com Big capacity Duoblock CC - Gas, light oil and dual fuel - Low NOxkWCC 600600 ... 6200CC 700650 ... 7800CC 9001000 ... 9250CC 12001100 ... 12000CC 13002000 ... 13000
Các bài đăng gần đây

Special applications Cuenod | Cuenod Vietnam | FC 6 G Gas burners for ovens - One stage

Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong D5 KDC Miễu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh Tell : 0915.980.479 0162.999.888.7 Email : vinhmv.pitesco@gmail.com Special applications Gas burners for ovens - One stage FC 6 G40 ... 55FC 9 G45 ... 90FC 12 G55 ... 130FC 16 G90 ... 180Light oil burners for ovens - One stage FC 6 H40 ... 55FC 9 H45 ... 95FC 12 H45 ... 140FC 16 H90 ... 175

Light oil burners Cuenod | Cuenod Vietnam | NC 4 R

Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong D5 KDC Miễu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh Tell : 0915.980.479 0162.999.888.7 Email : vinhmv.pitesco@gmail.com Light oil burners One stage - standard[kW]NC 4 R18 ... 40NC 4 H20 ... 40NC 6 H40 ... 55NC 9 H45 ... 95NC 14 H80 ... 120NC 20 H110 ... 160Two/three stages - standardNC 12 H60 ... 120NC 16 H80 ... 160NC 21 H100 ... 210NC 29 H130 ... 290NC 36 H170 ... 360NC 46 H180 ... 460NC 61 H195 ... 610NC 95 H260 ... 950NC 120 H400 ... 1186NC 160 H320 ... 1600NC 210 H400 ... 2080One/two stages - Low NOxNC 4 RX16 ... 34NC 6 RX28 ... 51NC 9 HX40 ... 75NC 12 HX50 ... 100NC 16 HX67 ... 150C 75 HX160 ... 400C 100 HX280 ... 600Two stages, progressive electronicN6.2400 L-E510 ... 2030N6.2900 L-E650 ... 3100N7.3600 L-E900 ... 3850N7.4500 L-E1300 ... 4900

Gas burners Cuenod | Cuenod Vietnam | C14G107/8 T1 p20/300 0318537A

Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong D5 KDC Miễu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh Tell : 0915.980.479 0162.999.888.7 Email : vinhmv.pitesco@gmail.com Gas burners One stage, Low NOx[kW]NC 4 GX 115 ... 40NC 6 GX 140 ... 55NC 9 GX 145 ... 90NC 14 GX 180 ... 140NC 20 GX 1130 ... 200Two stages, Low NOxNC 9 GX 245 ... 90NC 12 GX 240 ... 120NC 16 GX 260 ... 160NC 21 GX 280 ... 210NC 29 GX 295 ... 290NC 36 GX 2120 ... 360NC 46 GX 2150 ... 460Two stages, progressive pneumatic (AGP), Low NOxNC 12 GX 540 ... 120NC 16 GX 560 ... 160NC 21 GX 580 ... 210NC 29 GX 570 ... 290NC 36 GX 580 ... 360NC 46 GX 5100 ... 460NC 61 GX 5130 ... 610NC 95 GX 5170 ... 950NC 120 GX 5250 ... 1160NC 160 GX 5300 ... 1600NC 210 GX 5400 ... 1907Two stages, progressive pneumatic, Low NOx + fan speed control NC 21 GX 8 80 ... 210 NC 29 GX 8 70 ... 290

Dual fuel burners Cuenod | Cuenod Vietnam | NC 12 B

Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong D5 KDC Miễu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh Tell : 0915.980.479 0162.999.888.7 Email : vinhmv.pitesco@gmail.com Dual fuel burners One/two stages[kW]NC 12 B35 ... 120NC 21 B100 ... 190C 28 B95 ... 350C 34 B120 ... 440Two/three stages in light oil - progressive pneumatic - AGP - Low NOx C 75 BX200 ... 750C 100 BX240 ... 1040C 120 BX300 ... 1200C 160 BX300 ... 1600C 210 BX400 ... 2050Two stages gas/three stages light oil progressive mechanicalN6.2400 GL-RZ3290 ... 2550N6.2900 GL-RZ3290 ... 2950N7.3600 GL-RZ3300 ... 3600N7.4500 GL-RZ3410 ... 4350Two stage progressive electronicN6.2400 GL-E250 ... 2230N6.2900 GL-E320 ... 2970N7.3600 GL-E490 ... 3650N7.4500 GL-E510 ... 4750N8.5800 GL-E800 ... 5350N8.7100 GL-E820 ... 7340N9.8700 GL-E880 ... 8530N9.10400 GL-E910 ... 10620Two stage progressive electronic - Low NOxN6.2400 GL-EF3280 ... 1920N6.2900 GL-EF3340 ... 2890N7.3600 GL-EF3470 ... 3980